90 €

Kompozicija

180 €

Crvena i zelena

80 €

Bela slika

70 cm x
70 cm
80 €

Candycotton

60 €

Brainwash

Ženski akt

500 €
biljke
1000 €

Kristina Pištinjat

DEVETI RAD

DEVETI RAD

SEDMI RAD

SEDMI RAD